OKSİJEN BESLEMELİ

Söz konusu ürün; katı yakıtların yanma zorluğunu, yeterli miktarda oksijen beslemek suretiyle ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle, yanma için gerekli oksijen sağlandığından, Karbon monoksit (CO) oluşumunu %90 oranında azaltmaktadır. Bu yönüyle hem yakıttasarrufu sağlamakta olup, hem de çevreyi korumaktadır.

YAKIT YÜKLEMELİ

Söz konusu ürün; katı yakıtların klasik sistemlerle beslenmesi ve düzensiz ısı enerjisi üretilmesini, otomatik yakıt yüklemeyle ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle, ısı enerjisi üretim miktarı ile kapasitesinin, isteğe göre arttırılıp azaltılabilmesine imkan tanınmakta, enerji israfını önlediği içinde, ekonomik bir rahatlık sınmaktadır.

KÜL BOŞALTMA SİSTEMLİ (Bu sistem silindirik kazanlarda opsiyoneldir.)

Söz konusu ürün; katı yakıtların yanma sonucu bıraktığı, atıkların (küllerin) temizlenmesi sorununu, otomatik kül boşaltma sistemi sayesinde ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle, tüm katı yakıt sistemlerinde karşılaşılan bu sorun, Patent ile korunan sistem sayesinde, artık sorun olmaktan çıkmakta ve konfor sunmaktadır.

Share this post on: