Dayısan

TURBO SİSTEMLİ

Bu sistem, yanma süreci ve yolunun uzatılması ile yüksek verim alınması anlamına gelmektedir. Teknik bir dille; baca çıkış gaz sıcaklığının, minimize edilmesidir. Şöyleki; ana yama odasında başlayan yanma sürecinin, arka yanma odasında devam etmesi , alt kat alev boruları ile ön yanma odasına taşınması ve oradan da, üst kat alev boruları vasıtası ile bacaya taşınmasıdır. Isının takip ettiği bu yolun bir labirenti andırması, ısnın ne kadar verimli kullanıldığının bir göstergesidir. Bu da kısaca yakıt tasarruf anlamına gelmektedir.

1- Alt Su tutma bölümü
2- Yanma haznesi oksijen besleme bölümü
3- Arka yanma odası çevre sacı
4- Ön yanma odası sacı
5- Ön yanma odası
6- Ana yanma odası
7- Ana yanma odası iç sacı
8- Arka yanma odası iç sacı
9- Arka yanma odası
10- Ön yanma odası iç sacı
11- Su tutma bölümü ön sacı
12- Su tutma bölümü arka sacı
13- Su tutma bölümü çevre sacı
14- Baca
15- Kurum temizleme kapağı
16- Alt kat alev boruları
17- Yanma haznesi
18- Oksijen besleme fan girişi
19- Yakıt yükleme girişi
20- Kazan gövdesi montaj ayakları
21- Üst kat alev boruları
22- Kurum temizleme kapağı kilitleme mekanizması

 

OKSİJEN BESLEMELİ

Söz konusu ürün; katı yakıtların yanma zorluğunu, yeterli miktarda oksijen beslemek suretiyle ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle, yanma için gerekli oksijen sağlandığından, Karbon monoksit (CO) oluşumunu %90 oranında azaltmaktadır. Bu yönüyle hem yakıttasarrufu sağlamakta olup, hem de çevreyi korumaktadır.

YAKIT YÜKLEMELİ

Söz konusu ürün; katı yakıtların klasik sistemlerle beslenmesi ve düzensiz ısı enerjisi üretilmesini, otomatik yakıt yüklemeyle ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle, ısı enerjisi üretim miktarı ile kapasitesinin, isteğe göre arttırılıp azaltılabilmesine imkan tanınmakta, enerji israfını önlediği içinde, ekonomik bir rahatlık sınmaktadır.

KÜL BOŞALTMA SİSTEMLİ (Bu sistem silindirik kazanlarda opsiyoneldir.)

Söz konusu ürün; katı yakıtların yanma sonucu bıraktığı, atıkların (küllerin) temizlenmesi sorununu, otomatik kül boşaltma sistemi sayesinde ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle, tüm katı yakıt sistemlerinde karşılaşılan bu sorun, Patent ile korunan sistem sayesinde, artık sorun olmaktan çıkmakta ve konfor sunmaktadır.